26 Kasım 2012 Pazartesi

Damızlık Ana Arının Özellikleri


Damızlık Karniyol Ana Arıda bulunan özellikler.
Orjinal sayfa için :
http://apis-mellifera-carnica.eu/Authentic%20Apis%20mellifera%20carnica%20Our%20Breeding%20program.html

18 Kasım 2012 Pazar

Arıların Farklı Beslenmesinin Sonuçları
Hayvansal Üretim 41: 55-64 (2000) 55
Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Farklı Besleme
Yöntemlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine
Etkilerinin Araştırılması
Ulviye Kumova
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Adana.
Özet: Bu araştırma, 1997 yılı Şubat-Temmuz ayları arasında Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Arıcılık
Ünitesinde 30 adet bal arısı (Apis mellifera L.) kolonisinde yürütülmüştür. Materyal olarak
seçilen arı kolonileri arılı ve yavrulu çerçeve sayıları açısından eşitlenerek, her grupta 10'ar
koloni olacak şekilde tesadüfi olarak 3 gruba ayrılmıştır.
 Birinci gruba;
şurup+vitamin+mineral+antibiyotik karışımı,
 ikinci gruba; şurup (1/1 oranında sakkaroz-su)
verilmiş,
üçüncü grubu hiçbir beslemenin yapılmadığı kontrol grubu oluşturmuştur.
 Araştırma sonucuna göre beslemenin arılı çerçeve sayısı üzerine etkisi ortalama
 I.grupta 9.80±0.6,
 II. grupta 9.50±0.33 ve
 kontrol grubunda 8.30±0.88 adet;
 yavrulu alan miktarı ise sırasıyla ortalama
3125±228, 2725±209 ve 2440±420 cm2 olarak bulunmuştur.
 Bu üç grubu oluşturan arı kolonilerinin arılı çerçeve sayısı ve yavrulu alan miktarı bakımından aralarındaki fark istatistiki olarak önemli (P<0 .01=".01" bulunmu="bulunmu" p="p" tur.="tur."> Ayrıca arı kolonilerinin bal verim ortalamaları
I. grupta 43.80±1 28 kg/koloni,
II. grupta 36.30±2.59 kg/koloni ve
 kontrol grubunda 19.20±1.50 kg/koloni
olmuştur.
Arı kolonilerinin erken ilkbaharda şurup+vitamin+mineral+antibiyotik katkılı
beslenmeleri sonucu yanlızca şurup ile beslemeye oranla %21, hiç besleme yapılmayan kontrol
kolonilerine göre %128 daha fazla bal üretimi gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.

9 Kasım 2012 Cuma

Arılarda Kireç Hastalığı

Hastalıklı Çerçeve

Mantar Bulaşmış Larvalar

Kovan önüne atılmış larvalar