3 Kasım 2008 Pazartesi

Ana arının kalitesini etkileyen faktörler

Bu tezde ana arı kalitesini etkileyen ana arı yetiştirme döneminin, larva yaşının ve ana
arı yetiştirme kolonilerinin ana arılı olup olmamasının larva kabul oranı, ana arı çıkış
ağırlığı, çiftleşme oranı, yumurtlama öncesi süre, yumurtlama başlangıcındaki ana arı
agırlıgı, ovariol sayısı ve ana arının koloni performansı gibi kalite kriterleri üzerindeki
etkilerini incelemek amaçlanmıştır.
Yazıyı okumak için : www.dorukari.com/ana_ari.pdf

Hiç yorum yok: