3 Kasım 2008 Pazartesi

İki Formül

Koloni için:
Kışlama kabiliyeti = (Bahara çıkan arılı çerçeve sayısı / Kışa giren arılı çerçeve sayısı ) x 100
Örneğin :
Kışa giren arılı çerçeve sayısı = 6
Bahara çıkan arılı çerçeve sayısı=5 ise
Kışlama kabiliyeti = (5/6) x 100 = 83

Yaşama gücü = (Deneme sonundaki koloni sayısı / Deneme başındaki koloni sayısı ) x 100
Örneğin :
Deneme başındaki koloni sayısı=10
Deneme sonundaki koloni sayısı=8
Sönen koloni sayısı=2 ise
Yaşama gücü=(8/10) x 100 = 80

Hiç yorum yok: