24 Ekim 2011 Pazartesi

Varroalı arılarda ömür uzunluğu

OBSERVATIONS ON THE LIFESPAN OF VARROA
INFESTED HONEY BEE WORKERS
VARROA İLE BULAŞIK İŞÇİ BAL ARILARINDA ÖMÜR UZUNLUĞU KONUSUNDA
GÖZLEMLER
İbrahim Çakmak*, Charles I. Abramson**, Selvinar S. Çakmak***,
Harrington Wells****

Özet: Bu çalışmanın amacı Varroa ile yüksek derecede bulaşık kış dönemi işçi bal arılarında ömür uzunluğunun belirlenmesidir. Varroa ile bulaşık kolonilerden yavru alanından alınan genç işçi arılar Varroa tedavisinden sonra bir çerçevelik gözlem kovanlarına aktarılmıştır.
Bulgular yüksek seviyede Varroa ile bulaşık kovanlardan alınan arılarda ömür uzunluğunun düştüğünü göstermektedir. Arıların Varroa tedavisinden sonra normal görünseler bile Varroa ile uzun süren temasları neticesinde ömür uzunluğunun kısaldığı görülmektedir.
yazının orjinali için:

Hiç yorum yok: